FILM

NASLOV: JUNAKI 

Vsi prejeti filmi bodo predvajani na Festivalu oblikovanja Maribor (FOMB). Prispevki v tej kategoriji morajo biti v obliki filma (digitalni video). 

DOLŽINA: Dolžina filma ne sme biti krajša od 3 minut. Če je prispevek daljši od 10 minut, si organizator FOMB-a pridržuje pravico, da ne predvaja celotnega videa. 

Za oddan film avtor pripravi napovednik (trailer) v trajanju 60 do 120 sekund. 

ZAHTEVE:  

 • Na natečaj lahko prijavite filme v vseh filmskih tehnikah, vključno s kombinacijo igranega, dokumentarnega ali eksperimentalnega filma.  
 • Skrbnik si pridržuje pravico, da odloči, ali izdelek izpolnjuje pogoje za film. Zaželene so digitalne datoteke z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:  
 • Format: MPEG4;  
 • Kodek H264;  
 • FPS: Native;  
 • Resolucija: 1920×1080 ali 1280×720;  
 • bitrate: max. 10000 kbit/s.  
 • Skrbnik si pridržuje pravico, da zavrne izvod dvomljive tehnične kvalitete, ki bi lahko povzročil težave med predvajanjem. Predložena različica izdelka mora biti končna. 
 • Filmi z dialogom ali naracijo v drugih jezikih in ne v slovenščini morajo imeti slovenske podnapise. Izjema so dela avtorjev iz drugih držav, v tem primeru morajo biti podnapisi v angleškem jeziku.  
 • Vsi izdelki se morajo začeti ali končati s špico, ki vsebuje naslednje podatke:  
 • naslov filma,  
 • avtorja ali avtorje,  
 • morebitnega mentorja ali producenta, 
 • organizacijo (šolo ipd.) 
 • leto ter kraj nastanka. 
 • Elektronski prijavnici je treba priložiti tudi fotografijo iz filma (min. 300 dpi). 

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti. Avtorji lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično. Vsak film mora imeti glavnega avtorja, ki služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor in vsi navedeni na prijavnici kot soavtorji, ki bodo podali soglasje za objavo osebnih podatkov. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na tem festivalu. Na zahtevo je potrebno predložiti vsa pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Nagrada za oddajo filma je javna objava avtorja prispevka in javno priznanje, predvajanje le-tega na FOMB-u in nagrade sponzorjev. Organizator FOMB-a pod nobenim pogojem ne bo plačal avtorjem nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojega filma. Organizator FOMB-a ni odgovoren za morebitne filme, ki so izgubljeni, poškodovani ali niso preneseni pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti z naslednjo izjemo: prijavitelj odobri organizatorju FOMB-a pravico do uporabe vseh materialov v zvezi s prijavljenim izdelkom, kot tudi uporabo napovednika, za oglaševanje, obveščanje javnosti za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila. S sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB-a pravico do uporabe svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, filma za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. 

 
SPLOŠNA PRAVILA: 

Kakršnokoli plagiatorstvo se kaznuje z diskvalifikacijo. Mentorji lahko pomagajo. 
Vsebina mora biti v skladu z vsemi predpisi v državi izvora in v Republiki Sloveniji.  

Vsebina ne sme  

1) spodbujati nezakonitega ravnanja;  

2) podpirati rasnih, verskih, spolnih ali drugih predsodkov;  

3) zagovarjati spolnega ali fizičnega izkoriščanja/nasilja;  

4) kršiti pravic, ki jih določa zakon ali sporazumi;  

5) vdirati v zasebnost oseb;  

6) biti drugače neprimerna. 

Srednja šola za oblikovanje Maribor ima pravico, da prispevke sprejme ali zavrne. Prijave bo ocenjevala komisija, imenovana s strani skrbnikov natečaja. Njihova odločitev je dokončna. 
S sprejetjem priznanja se udeleženci strinjajo, da člani Srednja šola za oblikovanje Maribor ter zaposleni na njej niso odgovorni za posledice, ki bi morebiti izhajale iz uporabe priznanja. 
Udeleženci se strinjajo z uradnimi pravili tekmovanja in odločitvami komisije. 

KRITERIJI OCENJEVANJA:

 • Tehnična izvedba
 • Vizualno sporočilo
 • Ideja, kreativnost
 • Zvokovna izvedba

Skrbnica natečaja za kategorijo FILM je  Natalija Vozel (natalija.vozel@ssom.si).