FOTOGRAFIJA

NASLOV: JUNAKI 

Vse v program uvrščene fotografije bodo predstavljene na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljene v biltenu FOMB. Prispevki v tej kategoriji morajo biti fotografije. 

OBSEG: Dovoljene so največ 3 fotografije posameznega avtorja. Vsi prispevki morajo biti predloženi v digitalni obliki ali po pošti na naslov SŠOM, Park mladih 8, Maribor (FOMB). 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:  

 • Največji dovoljeni format razstavljenih fotografij je 30 x 45 cm (pokončni ali ležeči format).  
 • Dovoljene so vse tehnike (sivinska ali barvna).  
 • Fotografije se oddajo v formatu RAW ali JPG (300 dpi za sivinske in barvne) ali kot narejene fotografije na kvalitetnem fotopapirju v ustrezni velikosti.  

AVTOR:  

 • Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.  
 • Fotografija mora imeti enega avtorja.  
 • Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo.  
 • Nagrada za oddajo fotografije je javna objava avtorja in njegovega prispevka v tiskani in digitalni različici biltena FOMB, nagrade sponzorjev in priznanje na FOMB-u.  
 • Organizatorji FOMB-a pod nobenim pogojem ne bodo plačali avtorjem nobenega dodatnega nadomestila.  
 • Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojih fotografij.  
 • Organizator ni odgovoren za morebitne fotografije, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno.  
 • Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorjem FOMB-a uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, fotografij za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1.  
 • Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in digitalni različici biltena FOMB. Avtorske pravice obdrži avtor. 

KRITERIJ OCENJEVANJA:

 • Ustrezna uporaba likovnih prvin/oblikovalskih elementov                                        
 • Ustrezna uporaba barv (teorija barve)                                                                             
 • Ideja/kreativnost                                                                                                                                  
 • Vizualno sporočilo                                                                                                                               
 • Tehnična izvedba                                                                                                                                 

Skrbnik natečaja za kategorijo FOTOGRAFIJA je Stevan Čukalac (stevan.cukalac@ssom.si).