GOVORI SE

Zapišite kritične misli na temo SVETOVI.

Govori se, da ima človek moč uničiti vse svetove.
Govori se, da bo svet propadel zaradi globalnega segrevanja.
Govori se, da se svetovi razlikujejo po kulturah, verah, običajih.
Govori se, da novo dobne kulture ne sprejemajo staro dobnih kultur.
Govori se, da svet umira zaradi nasprotovanja razno miselnih svetov.
Govori se, da bo svet umrl če bodo živali in rastline izumrle.

~ Tara Vodopivec, Ana Gašperlin, Nino Sterniša

Govori se, da imamo še 30 let, da rešimo svet.
Svet je segret, takrat bo pregret.
Naš promet uniči svet in njegov portret.
Moremo odpreti koš in dati not našo smet.
Rešiti moramo naš planet preden postane zaklet

~ 3.bGO