MODNA ILUSTRACIJA

NASLOV: JUNAKI 

Vsa izbrana dela bodo predstavljena na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljena v biltenu FOMB.  

Prispevki v tej kategoriji morajo biti modne ilustracije. 
IZDELEK je modna ilustracija oblačila za posebne priložnosti (novo atraktivno oblačilo, ki se oblikovno razlikuje od standardnih oblačil in je narisana v posebni tehniki). 

  
OBSEG: Dovoljena je največ ena skica  oblačila posameznega avtorja.  

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:   

Modna ilustracija mora biti izdelana v formatu A3 s priloženo v mapo, ki naj vsebuje naslednje podatke:  

  • format A3; 
  • papir šeleshamer ali kak drug trši material; 
  • opis izhodišča, ki je navdihnil nastanek ilustracije; 
  • opis koncepta in izdelave; 
  • opis materiala in tehnike (približno pol strani formata A4 oz. 150 besed); 

Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF. Elektronski prijavnici je potrebno priložiti tudi dodatno fotografijo avtorja. 

 
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.  

Modna ilustracija mora imeti enega avtorja, ki je tudi kontaktna oseba. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo.  

Izmed prijetih prijav bomo izbrali v vsaki kategoriji 3 najboljše izdelke učencev, dijakov in študentov. Avtorje bomo povabili k sodelovanju na prireditvah v okviru FOMB-a v začetku meseca maja.  

Na svečani prireditvi bomo razglasili tudi tri najboljše izdelke.  

Srednja šola za oblikovanje Maribor avtorjem ne bo plačala nobenega dodatnega nadomestila.  

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne poškodbe izdelkov, ki niso prinešeni pravilno.  

Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, stripa ali grafične kratke pripovedi za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne. Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in digitalni različici biltena FOMB 

Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnice razpisa.   

KRITERIJI OCENJEVANJA:

  • Izdelek je izviren in kreativen
  • Upoštevana je tema oziroma izhodišče
  • Ustrezen opis in obrazložitev izhodišča
  • Natančnost pri izdelavi
  • Pravilna izbira barv in tehnike

Skrbnici natečaja za kategorijo Modna ilustracija sta Alenka Lukić (alenka.lukic@ssom.si) in Ksenija Plazl (ksenija.plazl@ssom.si).