MODNA KREACIJA

NASLOV: JUNAKI 

 Vsa izbrana oblačila bodo predstavljena na modni reviji Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljena v biltenu FOMB.  

Prispevki v tej kategoriji morajo biti oblačila. 
IZDELEK je oblačilo za svečane priložnosti (novo atraktivno oblačilo, ki se oblikovno razlikuje od standardnih oblačil). 
OBSEG: Dovoljeno je največ eno oblačilo posameznega avtorja. Oblačilo lahko vsebuje tudi pripadajoče modne dodatke ali nakit. 

 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:   

Oblačilo mora biti izdelano in nosljivo, priložena mora biti mapa z naslednjimi podatki:  

– opis izhodišča, kako je oblačilo nastalo; 

– opis koncepta predlaganega oblačila; 

– opis materiala in tkanin (približno pol strani formata A4 oz. 150 besed); 

– skice, tehnična skica oblačila. 

 Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF. 

 
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.  

Oblačilo mora imeti enega ali dva avtorja, ki sta tudi kontaktna osebi. Izdelki morajo biti originalni in vaša avtorska last.  

Po zaključku festivala so oblačila ponovno vaša last. 

Izmed prijetih prijav bomo izbrali v vsaki kategoriji 3 najboljše izdelke učencev, dijakov in študentov. Avtorje bomo povabili k sodelovanju na modni reviji v okviru FOMB-a v začetku meseca maja.  

Na modni reviji bomo tri najboljše modne kreacije tudi predstavili.  

Srednja šola za oblikovanje Maribor avtorjem ne plača nobenega dodatnega nadomestila.  

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne poškodbe oblačila. 

Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, stripa ali grafične kratke pripovedi za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne. Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in digitalni različici biltena FOMB. Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnice razpisa.  

KRITERIJI OCENJEVANJA:

  • Izdelek je izviren in kreativen
  • Upoštevana je tema oziroma izhodišče
  • Ustrezen opis in obrazložitev izhodišča
  • Natančnost pri izdelavi
  • Pravilna izbira materiala in tkanin

Skrbnici natečaja za kategorijo MODNA KREACIJA sta Alenka Lukić (alenka.lukic@ssom.si) in Ksenija Plazl (ksenija.plazl@ssom.si).