PLAKAT

NASLOV: JUNAKI 

Vsi uvrščeni plakati bodo predstavljeni na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljeni v biltenu FOMB. Prispevek v tej kategoriji mora biti plakat. 

OBSEG: Dovoljen je največ en plakat posameznega avtorja. 

VSEBINSKI ELEMENTI PLAKATA: Plakat naj vsebuje naslednje elemente: 

 • FOMB
 • 19. 4.–22. 4. 2022

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:  

 • Največji dovoljeni format plakata je B-1, 707×1000 mm (pokončno), najmanjši pa A3, 297×420 mm (pokončno).  
 • Dovoljene so vse likovne tehnike.  
 • Poslane datoteke naj bodo v formatu PDF ali JPG (300 dpi / CMYK) ali kot narejeni plakati na kvalitetnem papirju v ustrezni velikosti.  

Vsi prispevki morajo biti predloženi v digitalni obliki ali po pošti na naslov SŠOM, Park mladih 8, Maribor (FOMB). 

AVTOR:  

 • Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.  
 • Dijaki ali študentje lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično.  
 • Vsak plakat mora imeti enega vodilnega avtorja, ki služi kot stik.  
 • Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na FOMB-u 2022.  
 • Na zahtevo je treba predložiti vsa pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva.  
 • Vsi v program uvrščeni plakati bodo predstavljeni na razstavi FOMB-a.  
 • Nagrada za oddajo plakata je njegova objava v tiskani in digitalni različici biltena FOMB in priznanje na FOMB-u ter nagrade sponzorjev.  
 • Vsak udeleženec prejme brezplačni izvod biltena z objavljenim prispevkom.  
 • Organizator FOMB-a pod nobenim pogojem ne bo plačal avtorjem nobenega dodatnega nadomestila.  
 • Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojih plakatov.  
 • Organizator FOMB-a ni odgovoren za morebitne plakate, ki so izgubljeni, poškodovani ali niso preneseni pravilno.  
 • Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB-a uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, plakata za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1.  
 • Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevke sprejme ali zavrne. 

KRITERIJI OCENJEVANJA:

 • Ustrezna uporaba likovnih prvin/oblikovalskih elementov                                        
 • Ustrezna uporaba barv (teorija barve)                                                                             
 • Ideja/kreativnost                                                                                                                   
 • Vizualno sporočilo                                                                                                                               
 • Tehnična izvedba                                                                                                                                 

Skrbnica natečaja za kategorijo PLAKAT je  Martina Breg (martina.breg@ssom.si).