PLAKAT

NASLOV: SVETOVI

Vsi v program uvrščeni plakati bodo predstavljeni na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) 2021 na Židovskem trgu v Mariboru. Prispevek v tej kategoriji mora biti plakat

OBSEG: Dovoljen je največ en plakat posameznega avtorja.

VSEBINSKI ELEMENTI PLAKATA: Plakat naj vsebuje naslednje elemente:

5. festival oblikovanja Maribor ali 5. FOMB,
19. 4.–22. 4. 2021,
zaščitni znak festivala (klikni tukaj)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Največji dovoljeni format plakata je B-1, 707×1000 mm (pokončno), najmanjši pa A3, 297×420 mm (pokončno). Dovoljene so vse likovne tehnike. Poslane datoteke naj bodo v formatu PDF ali JPG (300 dpi / CMYK) ali kot narejeni plakati na kvalitetnem papirju v ustrezni velikosti. Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v tiskani ali PDF-obliki.

Vsi prispevki morajo biti predloženi v digitalni obliki ali po pošti na naslov Društvo FOMB, Park mladih 8, Maribor.

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti. Dijaki ali študentje lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično. Vsak plakat mora imeti enega vodilnega avtorja, ki služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor in vsi navedeni na prijavnici kot soavtorji, ki bodo podali soglasje za objavo osebnih podatkov. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na FOMB-u 2019. Na zahtevo je treba predložiti vsa pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Vsi v program uvrščeni plakati bodo predstavljeni na razstavi FOMB-a. Nagrada za oddajo plakata je njegova objava v tiskani in digitalni različici biltena FOMB in priznanje na FOMB-u ter nagrade sponzorjev. Vsak udeleženec prejme brezplačni izvod biltena z objavljenim prispevkom. Društvo FOMB pod nobenim pogojem ne bo plačalo avtorjem nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojih plakatov. Društvo FOMB ni odgovorno za morebitne plakate, ki so izgubljeni, poškodovani ali niso preneseni pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri Društvu FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, plakata za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Društvo FOMB oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevke sprejme ali zavrne.

Povezava do prijavnice (klikni tukaj)