PRIČESKA

NASLOV: JUNAKI – KREATIVNO PREPLETANJE LAS 

Risbe in fotografije izbranih pričesk v osnovnošolski kategoriji in kategoriji mladi do 27 let bodo razstavljene na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljene v biltenu FOMB. 

Prispevki v tej kategoriji morajo biti risbe (osnovnošolci), fotografije pričesk (srednješolci, mladi do 27. leta starosti). 

OBSEG: Posamezni avtor mora poslati risbo ali fotografije ženske pričeske. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: 

Sodelujoči se morajo prijaviti s prijavnico. Sodelujoči učenci osnovnih šol priložijo prijavnici risbo pričeske. 

Sodelujoči dijaki in mladi do 27. leta priložijo prijavnici obvezno fotografije (JPG) svojega modela (ženska pričeska) na katerih je model fotografiran prej (od spredaj in zadaj) med izvedbo pričeske 2 fotografiji in potem 4 fotografije (na teh fotografijah se mora pričeska videti od spredaj, zadaj, iz leve in iz desne strani). Sodelujoči mora poslati skupaj 8 fotografij enega pričeske. 

Fotografije, ki jih bodo sodelujoči poslali, morajo biti jasne in čiste (nejasne fotografije bodo zavrnjene). 

Delo mora biti avtorsko delo prijavitelja. 

Kategorija mladi do 27. leta: Pri pričeski so dovoljeni vsi pripomočki in produkti za oblikovanje las. Obvezen del pričeske je kita (lahko je ena kita, lahko je več kit,…) Pri pričeski so lahko uporabljeni lasni dodatki. Sodelujoči lahko uporabijo različne barve za izvedbo pričeske. Lasje so lahko poljubne dolžine in oblike, ki je urejena v kreativno celoto. Ocenjuje se kreativnost in izvedba pričeske (natančnost, čistost, oblika, linija). 

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti, ki lahko sodeluje samo z eno risbo v kategoriji osnovnošolci in samo z enim modelom v kategoriji srednješolci in mladi do 27 let. 

Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo. 

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne fotografije, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne. Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnika razpisa.

KRITERIJI OCENJEVANJA:

  • ocenjuje  se kreativnost pričeske
  • ocenjuje se izvedba pričeske (natančnost, čistost, oblika, linija)

Skrbnica natečaja za kategorijo PRIČESKA je Bojana Galič (bojana.galic@ssom.si).