PROMOCIJSKI IN DARILNI IZDELKI

NASLOV: JUNAKI 

Izbrane idejne in izvedbene rešitve bodo predstavljene na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljena v biltenu FOMB. Prav tako bodo predstavljeni tudi modeli za sodobno, kakovostno, inovativno in uporabno celostno zasnovane promocijske in darilne izdelke za FOMB. 

Prispevki v tej kategoriji morajo biti idejne in izvedbene rešitve ter modeli. 

IZDELEK: Izdelek se odda v obliki elaborata in izvedenega modela za oblikovanje različnih drobnih predmetov in dodatkov. Idejne in izvedbene rešitve naj izhajajo iz namena FOMB-a in naslova. Temeljne razpoznavne prvine celostne podobe ali posamičnih izdelkov naj bodo zastavljene tako, da dopuščajo izvedbo v večjih količinah, zasnovane iz primerno izbranih materialov. 

OBSEG: Dovoljen je največ en elaborat in izvedbeni model posameznega avtorja. 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRISTOP K NATEČAJU 

 • Slika v velikosti A3 – 420x297mm, 300dpi, za potrebe predstavitvenega plakata, ter kratek opis ideje v Wordovem dokumentu (maksimalno 180 znakov). 
 • Opis idejne faze izdelka, mora biti predstavljen na dodatnem A3 listu. Naloga mora biti predstavljena v obsegu: 
 •  izhodišča za oblikovanje, opis ideje; 
 • skice, tehnične risbe, barvne študije; 
 • opise materialov za izvedbo; 
 • model; 
 • elaborati morajo biti predstavljeni na formatu A3. Popolna natečajna naloga obsega dva A3 lista v določeni ločljivosti s pripadajočimi opisi. 

Rešitev naj bo v elektronski različici podana tudi v formatu JPG in PDF v visoki resoluciji (vsaj 300 dpi). Elaboratu je potrebno priložiti seznam vseh sestavnih delov, s podatki avtorja in izjavo o izvirnosti dela. 

 Avtorji dela oddajo v zaprti ovojnici oz. paketu, ki vsebuje poleg fizičnega elaborata tudi digitalno različico. 

Ovojnico ali paket s pripisom “Natečaj za oblikovanje promocijskih in darilnih elementov za FOMB” naj avtorji s priporočeno pošto posredujejo na naslov: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor. Na hrbtni strani morajo napisati svoj naslov avtorja, ki je tudi kontaktna oseba. Priznanje bo prejel avtor. V primeru če bo izdelek izveden, bo avtor o tem obveščen. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo. 

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne fotografije, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno. 

Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, stripa ali grafične kratke pripovedi za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne.  

Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnika razpisa. 

KRITERIJI OCENJEVANJA:

 • ZASNOVA IDEJE (izbira motiva, sestavljanje zgodbe, snovanje zamisli za končni izgled, izbira formata in izgleda izdelka)
 • IDEJNA FAZA in IZBOR IDEJE (prikaz motiva in njegov razvoj, raziskovanje oblik in opisov več idejnih zasnov, zagovarjanje izbranega designa in njegov opis)
 • TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (izris izdelka v AutoCadu, prikaz motiva in njegov razvoj, zgodba pomena JUNAKI, barvne študije, opis materialov)
 • IZVEDBA (natančnost, skladnost z načrtom, estetski faktor, uporabnost)

Skrbnica natečaja za kategorijo PROMOCIJSKI IN DARILNI IZDELKI je Katja Dobrajc (katja.dobrajc@ssom.si)