STRIP IN GRAFIČNA KRATKA PRIPOVED

NASLOV: JUNAKI 

Vsi uvrščeni stripi in grafične kratke pripovedi bodo predstavljeni na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljeni v biltenu FOMB. Prispevki v tej kategoriji morajo biti strip ali grafična kratka pripoved. 

JEZIK: Jezik mora biti slovenski, angleški ali drugi s priloženim prevodom v slovenščino ali angleščino (priloga). 

DOLŽINA: Max. dovoljena dolžina zgodbe je 5 strani. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:  

 • Dovoljene so vse tehnike (črno-bele (ČB), sivinske ali barvne strani).  
 • Priporočena oblika datoteke za prispevke je JPG.  

Vsi prispevki morajo biti predloženi v digitalni obliki ali po pošti na naslov SŠOM, Park mladih 8, Maribor (FOMB). 

AVTOR:  

 • Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.
 • Avtorji lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično.
 • Vsak strip ali grafična kratka pripoved mora imeti enega vodilnega avtorja, ki služi kot stik.
 • Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na tem festivalu. Na zahtevo je treba predložiti vsa pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva.
 • Nagrada za oddajo stripa ali grafične kratke pripovedi je objava v tiskani in digitalni različici biltena FOMB, sponzorske nagrade in priznanje na FOMB-u.
 • Organizator FOMB-a avtorjem pod nobenim pogojem ne bo plačal nobenega dodatnega nadomestila.
 • Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojih stripov in grafičnih kratkih pripovedi.
 • Organizator FOMB-a ni odgovoren za morebitne stripe in grafične kratke pripovedi, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno.
 • Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, stripa ali grafične kratke pripovedi za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1.
 • Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne.

KRITERIJI OCENJEVANJA:

 • Ustrezna uporaba likovnih prvin/oblikovalskih elementov                                        
 • Ustrezna uporaba barv (teorija barve)                                                                             
 • Ideja/kreativnost                                                                                                                   
 • Vizualno sporočilo                                                                                                                               
 • Tehnična izvedba                                                                                                                                 

Skrbnik natečaja za kategorijo STRIP je Denis Fras (denis.fras@ssom.si)