STRIP

NASLOV: SVETOVI

Vsi uvrščeni stripi in grafične kratke pripovedi bodo predstavljeni na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) 2021 na Židovskem trgu v Mariboru in objavljeni v tiskani ter digitalni različici biltena FOMB. Prispevki v tej kategoriji morajo biti strip ali grafična kratka pripoved.

JEZIK: Jezik mora biti slovenski, angleški ali drugi s priloženim prevodom v slovenščino ali angleščino (priloga).

DOLŽINA: Max. dovoljena dolžina zgodbe je 5 strani.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Dovoljene so vse tehnike (črno-bele (ČB), sivinske ali barvne strani). Priporočena oblika datoteke za prispevke je TIFF (600 dpi linearno za ČB-stripe in 300 dpi za sivinske in barvne strani). Za prijavo se od prijavitelja zahteva, da izpolni in pošlje prijavnico v tiskani ali PDF-obliki. Zaželeno je, da avtor elektronski prijavnici priloži tudi svojo fotografijo.

Vsi prispevki morajo biti predloženi v digitalni obliki ali po pošti na naslov Društvo FOMB, Park mladih 8, Maribor.

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti. Avtorji lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično. Vsak strip ali grafična kratka pripoved mora imeti enega vodilnega avtorja, ki služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor in vsi navedeni na prijavnici kot soavtorji. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na tem festivalu. Na zahtevo je treba predložiti vsa pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Nagrada za oddajo stripa ali grafične kratke pripovedi je objava v tiskani in digitalni različici biltena FOMB, sponzorske nagrade in priznanje na FOMB-u. Društvo FOMB avtorjem pod nobenim pogojem ne bo plačalo nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojih stripov in grafičnih kratkih pripovedi. Društvo FOMB ni odgovorno za morebitne stripe in grafične kratke pripovedi, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri Društvu FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, stripa ali grafične kratke pripovedi za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Društvo FOMB oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne. Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in digitalni različici biltena FOMB.

Povezava do prijavnice (klikni tukaj)